Pure Caapi Vine 30ml

€ 36,95

🇺🇸 English below 
Voel je je vaak somber? Sta jij altijd op scherp? Of heb je weleens meegedaan aan een ceremonie en wil je de zachte, vrouwelijke energie weer voelen van Madre? Dan is microdosing met aya✨ met de ultrasone Pure Caapi Vine misschien wel wat voor jou. Een echte hartopener en natuurlijk antidepressivum.

 

Productinformatie 
Wat deze tinctuur uniek maakt is dat deze op een ultrasone manier geëxtraheerd is. De tinctuur bevat daardoor het gehele spectrum aan gezonde voedingsstoffen. Daardoor wordt deze nog krachtiger dan andere microdosing ayahuasca tincturen. Ultrasone extractie houdt in dat door een ultrasone extractie machine letterlijk (zachtjes) alle gezonde voedingsstoffen eruit getrild worden. Een voordeel hiervan is dat er geen beschadigingen optreden in de biologisch actieve verbindingen. Ook is ultrasone extractie een milde en niet thermische techniek waardoor dit een superieure extractie techniek is om extracten van hoge kwaliteit te produceren op kamer temperatuur. Dan heb je puur goud in handen!

 

Voordelen microdosing met Pure Caapi Vine
De voordelen verschillen per persoon, maar over het algemeen:

 • betere stemming
 • hoger bewustzijn; meer inzicht in gedrag, emoties of gedachtes.
 • tegen angsten
 • bevordert ontspanning en daardoor een betere nachtrust
 • lucide dromen
 • groter gevoel van zelfliefde
 • groter empathisch vermogen of verbondenheid met jezelf, anderen of de natuur
 • Kan helpen tegen PMS-klachten

 

Praktische info

 • het  30 ml pipetflesje bevat in Peru gemaakte Caapi pasta met gedestilleerd water en alcohol (verhouding 50:50)
 • bij je bestelling ontvang je een handleiding
 • bij gemiddeld gebruik doe je er ongeveer 1 tot 2 maanden mee

 

Gebruik

Microdoseren met de Pure Caapi Vine kun je in de ochtend doen op nuchtere maag of voor het slapen gaan. Bedenk van tevoren een intentie en spreek deze in gedachten uit tijdens het innemen. Je microdoseert elke dag gedurende een maand met 3-9 druppels. Je zult op zoek moeten naar jouw eigen 'sweet spot'. Dan stop je twee weken en begin je overnieuw. Begin op een dag dat je niet teveel spannende verplichtingen hebt.

 

Let op

MICRODOSING IS NIET VOOR IEDEREEN GESCHIKT

Mensen met schizofrenie, psychose gevoeligheid, paranoia/argwaan of ernstige angststoornissen zijn uitgesloten van deelname. Net als personen onder de 18 jaar of zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven

GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN ANDERE MIDDELEN

Het is aan te raden dat je in deze periode geen andere middelen/drugs of andere plant medicijnen neemt. De microdosing werkt namelijk het beste als je je in deze 4 weken je kunt onthouden van alcohol en andere middelen. Het nemen van een volledige dosis van een ander plant medicijn zal de microdosing 2 weken lang ineffectief maken. 

🇺🇸 Do you often feel down? Are you always on edge? Or have you ever participated in a ceremony and want to experience the gentle, feminine energy of Madre again? Then microdosing with ayahuasca using the ultrasonic Pure Caapi Vine might be just right for you. A genuine heart-opener and a natural antidepressant.

Product Information
What makes this tincture unique is that it has been extracted using an ultrasonic method. As a result, the tincture contains the full spectrum of healthy nutrients, making it even more powerful than other microdosing ayahuasca tinctures. Ultrasonic extraction means that an ultrasonic extraction machine literally (gently) vibrates all the healthy nutrients out. One advantage of this is that there is no damage to the biologically active compounds. Ultrasonic extraction is also a gentle and non-thermal technique, making it a superior extraction technique for producing high-quality extracts at room temperature. Then you have pure gold in your hands!

Benefits of Microdosing with Pure Caapi Vine
The benefits vary from person to person, but generally include:
• Improved mood
• Higher awareness; greater insight into behavior, emotions, or thoughts.
• Anxiety reduction
• Promotes relaxation and, therefore, better sleep
• Lucid dreaming
• Greater sense of self-love
• Enhanced empathy or a sense of connection with oneself, others, or nature
• Can help with PMS symptoms

Practical Information
• The 30 ml dropper bottle contains Caapi paste made in Peru with distilled water and alcohol (ratio 50:50).
• With your order, you will receive an instruction manual.
• On average, it lasts for about 1 to 2 months with regular use.

Usage
You can microdose with Pure Caapi Vine in the morning on an empty stomach or before going to bed. Set an intention beforehand and mentally express it while taking the dose. You microdose every day for a month with 3-9 drops. You’ll need to find your own ‘sweet spot.’ Then, take a two-week break and start over. Begin on a day when you don’t have too many exciting obligations.

Please Note
MICRODOSING IS NOT SUITABLE FOR EVERYONE
People with schizophrenia, sensitivity to psychosis, paranoia/suspicion, or severe anxiety disorders are excluded from participation. The same goes for individuals under 18 years of age, pregnant women, or breastfeeding women.

SIMULTANEOUS USE OF OTHER SUBSTANCES
It is recommended that during this period, you avoid taking other substances/drugs or other plant medicines. Microdosing works best when you can refrain from alcohol and other substances for these 4 weeks. Taking a full dose of another plant medicine will render microdosing ineffective for 2 weeks.