"Re- connect body, mind & soul

Als masseuse in mijn bedrijf, Wendy’s Massagepraktijk, heb ik ontdekt dat ik meer kan voelen dan alleen het fysieke. Ik kan de energie van een persoon waarnemen en aanvoelen wat diegene op dat moment nodig heeft, niet alleen voor de behandeling, maar ook de juiste woorden om te delen. Bovendien heb ik ervaren dat helende energie vanzelf begon te stromen, omdat ik geloof dat we allemaal deze helende kracht in ons hebben. Door veel massage-uren te maken, is dit sterker geworden en ervaren mijn vaste klanten positieve effecten.

Mijn persoonlijke reis bracht me in aanraking met ademwerk en ik ontdekte de kracht ervan. Mijn ervaring met ayahuasca bracht me ook veel healing en inzichten. Nu voel ik de roeping om anderen deze ervaringen te bieden door behandelingen in lichaamswerk, ademwerk, chakra healing en plantmedicijnen aan te bieden.

Ons lichaam slaat vaak onverwerkte trauma’s en onderdrukte emoties op, wat kan leiden tot ziekte als er niets aan wordt gedaan. Daarom bied ik ademwerk, plantmedicijnen en chakra healing/psoas release aan om verlichting te brengen en je lichamelijk en geestelijk beter te laten voelen.

Mijn intentie is om mensen weer in contact te brengen met zichzelf en vanuit hun hart te laten leven. Ik wil graag een instrument zijn om je hierbij te helpen, hoewel uiteindelijk de verandering vanuit jezelf komt!

Bij interesse of voor meer informatie:
E-mail: info@zenbywendy.nl

"Re- connect body, mind & soul

Bij interesse of meer informatie:

Email: info@zenbywendy.nl 

Whatsapp: 06 - 29964421

Diploma's & certificaten 

Huidige opleiding: Yoga Ashtanga 200 uurs teacher opleiding bij Yogapoint in Utrecht.

In maart 2023 heb ik mijn diploma voor Jing Lou therapeut behaald.
Waarin er vanuit een holistische visie wordt gekeken. Deze leer komt uit de (TCG) traditionele Chinese geneeskunde. 

  • therapeutische voeding vanuit de Chinese leer
  • cupping
  • basis tuina massage
  • guasha
  • moxa (bijvoetkruid)
  • meridianen- en elementenleer
  • anatomie/fysiologie/pathologie
  • tong- en pols analyse om zo meer te weten te komen over iemands gezondheid. 

  Overige opleidingen:
  SPW-4 sociaal pedagogisch medewerkster en 1 jaar Hbo toegepaste psychologie. 

   Overige losse modules: 

   • psoas massage release bij mood massages 
   • advanced cupping bij de TCCM academie opleidingsinstituut voor klassieke traditionele Chinese geneeskunde 
   • ademcoaching bij de NEM academy 
   • trainer om cacao ceremonies te faciliteren
   • ontspannings- en klassieke massage bij Anand
   • lomi lomi massage bij de wellness massage 
   • indiase hoofdhuid massage bij Esoterra
   • gelaatsverzorging bij de wellness academie
   • hotstone- en kruidenstempel bij de wellness academie
   • bamboe massage bij Mood massage
   • facemapping (Taoïsten zeggen dat deze markeringen in het gelaat de voetafdruk van de ziel zijn. Je leert om deze markeringen te ontdekken en te analyseren

   As a masseuse at my business, Wendy’s Massage Practice, I discovered that I can sense more than just the physical. I can perceive a person’s energy and intuitively understand what they need at that moment, not only for the treatment but also the right words to share. Furthermore, I’ve found that healing energy naturally flows, as I believe we all possess this healing power within us. Through numerous massage sessions, this ability has strengthened, and my regular clients experience positive effects.

   My personal journey led me to explore breathwork, and I discovered its profound power. Ayahuasca also brought me significant healing and insights. Now, I feel a calling to offer these experiences to others through bodywork, breathwork, chakra healing, and plant medicines.

   Our bodies often store unresolved traumas and suppressed emotions, which can lead to illness if left unaddressed. Therefore, I offer breathwork, plant medicines, and chakra healing/psoas release to bring relief and improve your physical and mental well-being.

   My intention is to reconnect people with themselves and encourage living from the heart. I aspire to be an instrument to assist you, though ultimately, the change comes from within!

   For inquiries or more information:
   Email: info@zenbywendy.nl
   “Re-connect body, mind & soul.”
   For interest or more information:
   Email: info@zenbywendy.nl
   WhatsApp: 06 - 29964421

   Diplomas & Certificates:
   Currently, I’m engaged in the aura-healing & chakra psychology course, allowing a deeper dive into energetic work.
   • Ear acupuncture from TCCM completed on November 6, 2023, as an addition.
   In March 2023, I achieved my diploma as a Jing Lou therapist, applying a holistic perspective rooted in Traditional Chinese Medicine (TCG).
   • Therapeutic nutrition from Chinese teachings
   • Cupping
   • Basic tuina massage
   • Gua sha
   • Moxa (mugwort)
   • Meridians and elements study
   • Anatomy/physiology/pathology
   • Tongue and pulse analysis to gain insights into someone’s health.

   Other Education:
   • SPW-4 Social Pedagogical Worker and one year of Hbo Applied Psychology.

   Additional Modules:
   • Psoas massage release at Mood Massages
   • Advanced cupping at TCCM Academy, an institute for classical Traditional Chinese Medicine
   • Breath coaching at the NEM Academy
   • Training to facilitate cacao ceremonies
   • Relaxation and classical massage at Anand
   • Lomi Lomi massage at Wellness Massage
   • Indian head massage at Esoterra
   • Facial care at Wellness Academy
   • Hotstone and herbal stamp at Wellness Academy
   • Bamboo massage at Mood Massage
   • Facemapping (Taoists believe these markings on the face are the soul’s footprint. Learn to discover and analyze these markings).

   "Reconnect, heal & feel FREE