Blauwe Lotus tinctuur - Blue Lotus 30ml

€ 39,95

🇺🇸English below 

Heb jij regelmatig last van angsten en slaapproblemen? En/of ben je op zoek naar een vleugje betovering voor je seksleven? In de serene wateren van verre moerassen bloeit een wonderbaarlijke bloem die de harten en verbeelding van velen heeft gevangen – de Blauwe Lotus (Nymphaea caerulea). Het is een natuurlijk middel voor het verminderen van angst, het bevorderen van ontspanning en het opwekken van lustgevoelens. Daarnaast heeft Blauwe Lotus ook een reputatie opgebouwd als een versterker van spirituele ervaringen en een middel om de geest te verhelderen.*

 

 

 

Productinformatie

De blauwe lotusbloem (Nymphaea caerulea) is een psychoactieve plant, ook bekend als blauwe Egyptische lotus, blauwe waterlelie en heilige blauwe lelie. Deze betoverende bloem groeit voornamelijk in Egypte en bepaalde delen van Azië.
Het heeft culturele betekenis met name voor oude beschavingen zoals de oude Egyptenaren en Maya’s en afbeeldingen van de bloem zijn gevonden op oude papyri en op de muren van tombes. Historici geloven dat het vroeger in Egypte werd gebruikt als een traditioneel medicijn om verschillende aandoeningen en stoornissen zoals angst en slapeloosheid te behandelen.
Ook is het een entheogeen, wat een bewustzijnsveranderende stof is, die wordt verondersteld iemands bewustzijn op een spirituele of religieuze manier te veranderen. Blauwe Lotus wordt al eeuwenlang gebruikt voor spirituele en ceremoniële doeleinden. In het oude Egypte werd de plant als heilig beschouwd en geassocieerd met de god Horus en ook de godin ISIS. De Egyptenaren geloofden dat Blauwe Lotus de kracht had om de geest en ziel te openen naar hogere bewustzijnstoestanden, en het werd vaak gebruikt in religieuze rituelen en ceremonies. Al deze eigenschappen die eeuwenlang worden gekoesterd hebben wij weten te vangen in een krachtig extract. Onze blauwe lotus tinctuur.

De heilzame bestanddelen

De twee belangrijkste componenten die verantwoordelijk zijn voor de psychoactieve en medicinale effecten van Blauwe Lotus zijn apomorfine en nuciferine

Apomorfine. Een psychoactieve verbinding die werkt als een dopamine-agonist, wat betekent dat het een gelukkig en euforisch gevoel kan opwekken. Het kan ook helpen bij de spierbeheersing bij mensen met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en erectiestoornissen.

Nuciferine. Een verbinding waarvan wordt gedacht dat het werkt als een antipsychoticum dat gevoelens van kalmte opwekt via mechanismen die nog niet volledig begrepen zijn. Het is ook aangetoond dat het de symptomen van erectiestoornissen verbetert.

 

Ingrediënten tinctuur

46 gram gedroogde Blauwe Lotus (Nymphaea caerulea) in een 30 ml pipetflesje met gedemineraliseerd water en alcohol (verhouding 75:25).

 

Voordelen microdosing met Blauwe Lotus

De voordelen verschillen per persoon, maar over het algemeen:

  • Ontspanning en rust*
  • Betere slaap
  • Gevoelens van euforie; algehele betere stemming*
  • Diepe inzichten en spirituele connectie*
  • Helpt bij erectiestoornissen*
  • Als natuurlijk afrodisiacum stimuleert het seksuele verlangens of opwinding*
  • Verlicht hoofdpijn en andere pijnen dankzij de ontstekkingsremmende eigenschappen *

   

  Gebruik

  Microdoseren met de Blauwe Lotus kun je dagelijks in de ochtend doen op nuchtere maag en/of voor het slapen gaan. Bedenk van tevoren een intentie en spreek deze in gedachten uit tijdens het innemen. Een gemiddelde microdose is 20 druppels. Je zult op zoek moeten naar jouw eigen 'sweet spot'/jouw dosering. Dat kan dus iets meer of iets minder zijn dan 20 druppels. Begin op een dag dat je niet teveel spannende verplichtingen hebt. Je neemt de gewenste dosering en houdt de tinctuur ongeveer 1 minuut onder je tong voor je het doorslikt.

  Max. gebruik 2x per dag.

   

  Praktische info
   • het 30 ml pipetflesje bevat biologische gedroogde Blauwe Lotus geëxtraheerd in gedestilleerd water en alcohol (75:25)
   • Wij verwerken gedroogde in plaats van verse Blauwe Lotus in deze tinctuur waardoor er sprake is van een nog hogere concentratie werkzame stoffen
   • deze tinctuur is gemaakt met biologische gedroogde Blauwe Lotus uit Thailand waardoor het meer vitamines, mineralen, antioxidanten en andere gezondheidsbevorderende bestanddelen bevat
   • 4-voudig extract
   • geschikt voor vegetariërs en veganistenWij maken onze tincturen met veel liefde en volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in eigen huis. We werken als het kan met gedroogde en wilde producten, we extraheren als enige met 4 methodes en daarom geloven we dat wij het beste te bieden hebben op dit gebied. Wil je meer weten over onze tincturen? Lees hiermeer over.

    

   Bewaren

   Bewaar het flesje op een donkere, koele plek. Bijvoorbeeld in een keukenkastje of koelkast. Je kunt het flesje ongeopend tot 5 jaar bewaren. Geopend gaat het ook zeker een jaar mee voordat het aan kwaliteit verliest

    

   Let op
   • Blauwe Lotus is een hallucinogeen. In hogere doseringen kun je in een reis belanden.
   • Raadpleeg voor gebruik je dokter indien je zwanger bent, borstvoeding geeft of medicijnen gebruikt.
   • Aanbevolen dosering niet overschrijden.
   • Niet gebruiken in combinatie met alcohol of antidepressiva.
   • Niet gebruiken indien je aan een psychose lijdt of hiervoor aanleg hebt.

   *Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de European Food Safety Administration (ESFA). Dit product is niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Raadpleeg voor gebruik je arts.

 

🇺🇸English “Do you regularly experience anxiety and sleep problems? And/or are you looking for a touch of enchantment in your sex life? In the serene waters of distant swamps, a miraculous flower blooms that has captured the hearts and imagination of many – the Blue Lotus (Nymphaea caerulea). It is a natural remedy for reducing anxiety, promoting relaxation, and arousing feelings of desire. Additionally, the Blue Lotus has also gained a reputation as an enhancer of spiritual experiences and a means to clarify the mind.*

Product Information
The blue lotus flower (Nymphaea caerulea) is a psychoactive plant, also known as the blue Egyptian lotus, blue water lily, and sacred blue lily. This enchanting flower primarily grows in Egypt and certain parts of Asia. It holds cultural significance, especially for ancient civilizations such as the ancient Egyptians and Mayans, with images of the flower found on ancient papyri and tomb walls. Historians believe that it was used in ancient Egypt as a traditional medicine to treat various conditions and disorders like anxiety and insomnia. It is also an entheogen, which is a consciousness-altering substance that is believed to alter one’s consciousness in a spiritual or religious way. Blue Lotus has been used for spiritual and ceremonial purposes for centuries. In ancient Egypt, the plant was considered sacred and associated with the god Horus and the goddess ISIS. Egyptians believed that the Blue Lotus had the power to open the mind and soul to higher states of consciousness and it was often used in religious rituals and ceremonies. We’ve captured all these cherished properties in a powerful extract. Our blue lotus tincture.

Beneficial Components
The two main components responsible for the psychoactive and medicinal effects of Blue Lotus are apomorphine and nuciferine.

Apomorphine. A psychoactive compound that acts as a dopamine agonist, meaning it can induce feelings of happiness and euphoria. It can also assist with muscle control in people with conditions like Parkinson’s disease and erectile dysfunction.

Nuciferine. A compound believed to work as an antipsychotic that induces feelings of calmness through mechanisms not fully understood. It has also been shown to improve symptoms of erectile dysfunction.

Tincture Ingredients
46 grams of dried Blue Lotus (Nymphaea caerulea) in a 30 ml pipette bottle with demineralized water and alcohol (ratio 75:25).

Benefits of Microdosing with Blue Lotus
The benefits vary from person to person, but generally include:
• Relaxation and tranquility*
• Better sleep
• Feelings of euphoria; an overall improved mood*
• Deep insights and spiritual connection*
• Helps with erectile dysfunction*
• As a natural aphrodisiac, it stimulates sexual desires or arousal*
• Relieves headaches and other pains due to its anti-inflammatory properties*

Usage
Microdosing with Blue Lotus can be done daily in the morning on an empty stomach and/or before bedtime. Set an intention beforehand and speak it in your mind while taking it. An average microdose is 20 drops. You’ll need to find your ‘sweet spot’ – your dosage may be slightly more or less than 20 drops. Start on a day with few exciting obligations. Take the desired dosage and hold the tincture under your tongue for about 1 minute before swallowing.
Max. usage 2 times a day.

Practical Information
• The 30 ml pipette bottle contains organic dried Blue Lotus extracted in distilled water and alcohol (75:25).
• We use dried rather than fresh Blue Lotus in this tincture, resulting in a higher concentration of active ingredients.
• This tincture is made with organic dried Blue Lotus from Thailand, containing more vitamins, minerals, antioxidants, and other health-promoting components.
• 4-fold extract
• Suitable for vegetarians and vegans. We make our tinctures with love and according to the latest scientific developments in-house. When possible, we work with dried and wild products, we extract using 4 methods exclusively, and therefore, we believe we offer the best in this field. Want to know more about our tinctures? Read more here.

Storage
Store the bottle in a dark, cool place, such as a kitchen cabinet or refrigerator. You can store the unopened bottle for up to 5 years. Once opened, it will still be of quality for at least a year.

Please Note
• Blue Lotus is a hallucinogen. In higher dosages, it can lead to a trip.
• Consult your doctor before use if you are pregnant, breastfeeding, or taking medications.
• Do not exceed the recommended dosage.
• Do not use in combination with alcohol or antidepressants.
• Do not use if you have or are predisposed to psychosis.
• *These statements have not been evaluated by the European Food Safety Administration (ESFA). This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Consult your doctor before use.”